Przewodnim tematem targów jest Czyste Powietrze-Zielona Energia. Nowością jest Strefa Antysmogowa – gdzie eksperci i autorytety w swojej branży, podczas organizowanych spotkań oraz warsztatów, będą edukować i zwiększać świadomość ekologiczną zarówno dorosłych jak i dzieci.
Poruszone zostaną tak istotne zagadnienia jak: ochrona środowiska, oszczędność energii, nowoczesne technologie i rozwiązania, jakie ze sobą niosą. Dowiemy się jak właściwie i bezpiecznie korzystać z urządzeń grzewczych, jakie istnieją zagrożenia ze spalania śmieci, czy co to jest czad i jak się przed nim ustrzec.

Patronami Strefy Antysmogowej są: Atmoterm S.A, Cech Kominiarzy, Opolski Alarm PrzeciwsmogowyEnergetyka Cieplna Opolszczyzny

Dynamiczna Mapa Jakości Powietrza

Prezentacja danych dotyczących jakości powietrza w mieście Opolu na specjalnej mapie opracowanej przez ekspertów z opolskiej firmy Atmoterm S.A w ramach projektu dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Mapa bazuje na zaawansowanych technologiach. Podstawą diagnozy jakości powietrza jest modelowanie dyspersyjne, a jego efektem Dynamiczna Mapa Jakości Powietrza walidowana wynikami Państwowego Monitoringu Środowiska oraz kalibrowana w odpowiednich warunkach wskazaniami inteligentnej sieci sensorów. Przy jej zastosowaniu walka ze smogiem może być łatwiejsza, bo oparta o skuteczne narzędzie do diagnozy jakości powietrza, ze wskazaniem źródeł najbardziej odpowiedzialnych za zły stan powietrza w danej lokalizacji. Dzięki Dynamicznej Mapie Jakości Powietrza możliwe jest określenie, które szkoły, przedszkola, szpitale (i inne obiekty czy obszary) narażone są w danym momencie na gorszą jakość powietrza i w jakim stopniu, czy też gdzie matki z małymi dziećmi mogą chodzić na spacer, gdzie można biegać lub jeździć na rowerze.

Wybrane cechy mapy:

– aktualizacja co godzinę

– prognoza zanieczyszczeń powietrza

– duża dokładność (sprawdzanie w dowolnym punkcie miasta/obszaru)

– wskazanie źródeł zanieczyszczeń (odpowiedzialnych za zły stan powietrza w danej lokalizacji)

– dostęp do danych historycznych

Termin: sobota, 17.03.2018, godz. 11:30 oraz 14:00

Czas trwania prezentacji: ok. 30-40 minut (w tym odpowiedzi na pytania, omawianie wybranych przez uczestników przypadków, ewentualne wyjaśnienie terminologii zw. z informowaniem o stanie jakości powietrza (normy jakości powietrza i Polski Indeks Jakości Powietrza)).

Dla kogo: dla dorosłych/wszystkich

Warsztaty dla dzieci: „Nie segregujesz? – odpadasz!”

Warsztaty dla dzieci prowadzone trójetapową metodą nawiązania relacji: zaciekawienie animowanym obrazem, przedstawienie materiału tematycznego z równoczesnym wciągnięciem do dyskusji oraz na końcu  gra/zabawa.

  • Przekaz audiowizualny w postaci animacji/bajki dla dzieci – bajka z licencją/pozwoleniem na zbiorowe odtwarzanie (dla 20 dzieci) „Śniegusie” – ok. 10 min.
  • Prezentacja ww. zakresu wiedzy z elementami interaktywnymi (np.: sondy – słucham i odpowiadam na pytania): jak wyglądało kiedyś wysypisko śmieci; co oznacza słowo „recykling”; jakie mamy pojemniki do segregacji i co do nich wrzucamy; co z odpadami zmieszanymi; jak możemy przetwarzać odpady (przykłady); co możemy wyprodukować ze śmieci; co artyści mogą zrobić z odpadów (przykłady wystaw) – ok. 20 min.
  • Gra w segregowanie śmieci – przy założeniu współzawodnictwa/rywalizacji lub po prostu czynnego uczestnictwa. Każde wylosowanie, a następnie poprawne przyporządkowanie danego odpadu (wrzucenie do odpowiedniego pojemnika/kosza na śmieci) będzie skutkowało zdobytym punktem. Posiadacz największej liczby punktów (2-3 graczy/zespołów – każdy z graczy/zespołów ma kilka kolejek) – zostaję zwycięzcą i otrzymuje nagrodę – ok. 20-30 min

Termin: sobota, 17.03.2018, godz. 12:00 oraz 15:00

Czas trwania warsztatów: ok. 50

Dla kogo: dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnych (wraz z opiekunami) [max 20 dzieci]

Uwaga: jeśli będzie dostępna przestrzeń/warunki, to możliwe będzie również poprowadzenie warsztatów plastycznych/artystycznych dla dzieci – tworzenie zabawek/przedmiotów użytkowych z wykorzystaniem odpadów (upcykling).

 

Spektakl „drużyna Zet”

Przedstawienie dla dzieci opowiadające o obecnych problemach ekologii, jakości powietrza i walki ze smogiem.

Termin: piątek, 16.03.2018, godz. 11:50

Prelekcje

  • „Zabezpieczenia stałe i doraźne przed smogiem – doświadczenia opolskie” – Janusz Piotrowski
  • „Wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie ludzi” – Grzegorz Ostromecki
  • „Partycypacja społeczna w ochronie środowiska na przykładzie Opolskiego Alarmu Smogowego” – Krystyna Słodczyk

Termin: sobota, 17.03.2018, godz. 15:00-18:00

Jak poprawnie korzystać z urządzeń grzewczych?

Cech Kominiarzy przygotował prezentację właściwego korzystania z urządzeń grzewczych, bezpiecznego ogrzewania domów, zagrożeń wynikających ze spalania śmieci oraz różnych metod palenia węglem. Co to jest czad i jak się go ustrzec.

Termin: piątek, 16.03.2018, godz. 10:00 – 18:00, sobota, 17.03.2018, godz. 10:00 – 18:00

Porady kosmetyczne – pokaz pielęgnacji cery

Smog to nie tylko poważne zagrożenia dla naszego układu oddechowego, ale także spory problem dla skóry.

Termin: niedziela, 18.03.2018, godz. 10:00 – 18:00